top of page

ENG

Ivan Bercedo and Jorge Mestre are architects. They founded Mizien in 1999, which directs its activity to architecture and cultural projects, from both a practical and a theoretical approach. Mizien integrates multidisciplinary technicians in building projects, landscape and urban planning, exhibitions, research and cultural programs. Among their works stand, among others, the Subtropical and Mediterranean Horticulture Institute (IHSM) in Malaga, the headquarters of the Social Security in Granada, Gaes Headquarters in Barcelona, Alexandre Galí and Sant Jeroni schools in Barcelona, Amer and Berga Fire Stations and Palau-solità Police Station. Ivan Bercedo and Jorge Mestre collaborate with Cultura/s, the cultural supplement of Barcelona leading newspaper La Vanguardia, have participated as speakers in various courses and seminars and have been editors of Quaderns magazine.

MIZIEN

CAT

Ivan Bercedo i Jorge Mestre són arquitectes. Van fundar l’estudi Mizien, que orienta la seva activitat des d’una doble vessant, pràctica i teòrica. Han treballat en l’estudi de les relacions entre arquitectura, equipament, habitatge, ciutat, espai públic i paisatge en el context social, cultural i productiu contemporani.   Mizien es un estudi que integra tècnics pluridisciplinars entorn a l’exercici de l’arquitectura i els projectes culturals en un ventall de projectes que va des de l’equipament públic i els edificis de serveis i terciaris en el sector privat, als projectes urbans i de paisatge. A més de les obres d’arquitectura, Mizien desenvolupa una activitat complementaria en l’àmbit de les exposicions, la divulgació cultural i la crítica d’arquitectura. Mizien ha realitzat exposicions en diversos centres culturals del món en col·laboració amb museus i institucions públiques. Ivan Bercedo i Jordi Mestre col·laboren habitualment en el suplement Culturas de la Vanguardia, han participat com a ponents en diversos cursos i seminaris i han estat directors de la revista Quaderns d'arquitectura i urbanisme..

CAST

Ivan Bercedo y Jorge Mestre son arquitectos. Son fundadores del estudio Mizien, que orienta su actividad hacia una doble vertiente, práctica y teórica. Han trabajado en el estudio de las relaciones entre arquitectura, equipamiento, vivienda, ciudad y espacio público, en el contexto social, cultural y productivo contemporáneo. Mizien es un estudio que integra técnicos pluridisciplinares en torno al ejercicio de la arquitectura en un abanico de proyectos que abarcan desde el equipamiento público y los edificios de servicios y terciario en el sector privado, a los proyectos urbanos y de paisaje. Además de las obras de arquitectura, Mizien desarrolla una actividad complementaria en el ámbito de las exposiciones, la divulgación y la crítica de la arquitectura. Ha realizado exposiciones en diversos centros culturales del mundo en colaboración con museos e instituciones públicas. Ivan Bercedo y Jorge Mestre han colaborado asiduamente en el suplemento Culturas de La Vanguardia, han participado como ponentes en diversos cursos y seminarios y han sido directores de la revista Quaderns d'arquitectura i urbanisme.

bottom of page